27/03/2023

Emekli olmuş, emeğinin hakkını alamayan, hakkını koruyamayan, derdini toplumla paylaşamayan, aldığı maaşla geçinemeyen, yasal boşluk nedeni ile örgütlenemeyen, açlık sınırı altında yaşamlarını sürdüren ak saçlı sesiz çoğunluk olan Yeni Emekli Bir-Sen adına, sizleri tebrik ederek çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşı alanlar arasında ücret dengesizliğinin yanı sıra, aynı kurumda aynı pozisyondan emekli olanlar arasında da çok farklı maaşlar alınmaktadır. Bugün ülkemizde asgari ücretle en yüksek devlet memuru maaşları arasındaki fark 13 kattır. SSK emekli ikramiyesinin, Emekli Sandığı emekli ikramiyesinden 4 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Geçmişte emekli ikramiyesi ile bir daire alınırken bugün bu dairenin ancak bir odası alınabilmektedir.

Ülkemizin çalışma hayatında da, ekonomi ve sosyal alanında da dengesizlikler ve uçurumlar olduğu malumunuzdur. Ancak emekliler kendi aralarında maaş dengesizliği olduğu gibi, çalışanlar ile emekliler arasında da maaş uçurum daha da artmıştır. Birde kamu kurum ve kuruluşlar arasında ücret ayrımcılığı vardır ki diğer kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlardan çok daha yüksek, hakkaniyete aykırı maaşlar ödenmektedirler. Bu kurumlara “BALI BÖYREKLİ” kurumlarda diye bilirsiniz. Benim Aynı ülkem de, aynı kanunla ve aynı yasalarla ayın işi yapan aynı masayı yapan  çalışanlar arasında ki ücrette uçurum yaşanmaktadır!

 

40 ÇÜRÜK YUMURTU BİRTANE SAĞLAM ETMİZ:

 

657 Sayılı DMK 50 yıldır yürürlüktedir. Yürüklüğe girdiğinde de çalışan memurlara da, emeklilere de huzur getirmedi bugünde aynın düzenleme tasvip etmek mümkün değildir. Ancak gelen hükümetler kendi yandaşlarına siyasi taraftarlarına iyileştirme adı altında yapılan değişikliklerle, taban ile tavan arasını açarak, yasayı yamalı bohçaya çevirmişlerdir. Bu uyguluma taban ile tavanın arasını açarak Maaşlar arasında ki hakkaniyet sınırını geçerek uçurumlar oluşturulmuştur. Emekliler ile  Çalışanlar arasında da ücret uçurumu mevcuttur. Şöyle ki aynı kurumda, aynı pozisyonda, aynı işi yapan ve aynı statüde (eğitimli) çalışan memurlar arasında da çok farklı hakkaniyete uymayan maaşlar ödenmektedir. Bu da çalışma barışını bozmaktadır.

 

KURUMLAR ARASINDA DA ÜCRETLER HAKKANIYETLİ DEĞİLDİR.  

Türkçemizde “ballı börekli” diye güzel bir deyim vardır. Bu sözden hareketle ülkemizde kurumlar arasında da ballı börekli kurumlar vardır. Bu kurumlarda çalışanlar da, emekli olanlarda diğer kurumlardan çalışanlardan ve emeklilerinden de iki-üç kat daha fazla maaş almaktadırlar. Buna ücret veya maaş farkı diyemeyiz, buna ancak kurumlar arasın ücretler uçurum diyebilirsiniz.

(Sizler buna ayrıcalıklı kurumlarda diye bilirsiniz.)

 • Cumhurbaşkanlığında çalışanlar,
 • Başbakanlıkta çalışanlar,
 • TBMM’de çalışanlar,
 • Merkez Bankasında çalışanlar,

SPK, RÜTK, TRT ve TDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışanlar ile benzeri kurum ve kuruluşlarda çalışanlara uygulanan kadro dereceleri aldıkları maaşlar, diğer kurumlarda çalışanlardan çok farklı, hakkaniyete aykırı maaş ödenmektedir. Bahse konu olan kurumlarda çalışanların Ek göstergesi 8400 ve üstü iken, ayni eğitim düzeyinde olan diğer kurumlarda ise 2200 Ek Gösterge ile göreve devam etmektedir. Tekrar ediyorum, yukarda konu edilen kurum ve kuruluşlarda çalışan aynı yüksek okul, lise ve alt düzeydeki çalışan personele tanınan haklar büyük haksızlıklara yol açmaktadır. Bu çok adaletsiz ve hakkaniyetsiz durum toplumda çekememezlik, huzursuzluk ve haset duygularını tetiklemektedir ki, mutlaka düzletilmelidir.

657 DMK. Göre en yüksek ek gösterge 8400 ve üstüdür, en düşük ek gösterge ise 650 dir. Aradaki fark 13 kattır. Bu ek göstergeler kimlere, neye göre düzenlendiğini bilinmemektedir. Emekli maaşları özel hizmet tazminatına göre düzenleniyor. Ne anlama geldiği anlaşılmayan EK göstergeler şöyledir:

 • 8400 ve üstü Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 240 ile emekli maaş bağlanır.
 • 7600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 200 ile emekli maaş bağlanır.
 • 6400 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 180 ile emekli maaş bağlanır.
 • 4800 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 150 ile emekli maaş bağlanır. Bu ücretler BALLI börekli kurumlara ait ücrettir.

       Yukarı da tabloda gösterilen EK göstergelerden yararlanan kurumlar, BALLI börekli diye adlandırdığımız kurumlarda çalışanlar yararlanmakta olanlardır. İsimleri zikredilen kurumlar dışında kalan kurum çalışanları ise: 3600 Ek gösterge ile mühendise, 3000 ek gösterge ile öğretmenler işe başlarken verilir. Ancak öğretmenler emekli olunca özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaşı bağlanır. Yanı 2200 ek gösterge karşılığıdır. Bunların dışındaki kurumlarda çalışanlar ise 1. derece 4. kademeye ininceye kadar Ek gösterge alamazlar. Oda 650–800 arası Ek gösterge karşılığı olup çalıştıkça yükseltilir.

Bunu da şöyle şemalandırabiliriz:

3600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 130 ile emekli maaş bağlanır.

2200 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaş bağlanır.

2200’ün altında Ek göstergesi olan emeklilere ise özel hizmet tazminatının  % 40 ile emekli olurlar Bunlar “diğerleri“ ibaresiyle adlandırılırlar. Diğerleri diye açılan bölüm, yukarda zikredilen kurumların dışında kalan kurumlarda çalışan lise ve alt eğitimli kadrolarına verilenlerdir. Bu maaş sistemi Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ve buna benzer kurumlarda çalışanlara uygulanmakta olup, yanlış ve çok adaletsizdi.

 • Cumhurbaşkanlığında çalışanlar,
 • Başbakanlıkta çalışanlar,
 • TBMM’de çalışanlar,
 • Merkez Bankasında çalışanlar,

SPK, RÜTK, TRT ve TDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışanlar ile benzeri kurum ve kuruluşlarda çalışanlara uygulanan kadro dereceleri aldıkları maaşlar, diğer kurumlarda çalışanlardan çok farklı, hakkaniyete aykırı maaş ödenmektedir. Bahse konu olan kurumlarda çalışanların Ek göstergesi 8400 ve üstü iken, ayni eğitim düzeyinde olan diğer kurumlarda ise 2200 Ek Gösterge ile göreve devam etmektedir. Tekrar ediyorum, yukarda konu edilen kurum ve kuruluşlarda çalışan aynı yüksek okul, lise ve alt düzeydeki çalışan personele tanınan haklar büyük haksızlıklara yol açmaktadır. Bu çok adaletsiz ve hakkaniyetsiz durum toplumda çekememezlik, huzursuzluk ve haset duygularını tetiklemektedir ki, mutlaka düzletilmelidir.

657 DMK. Göre en yüksek ek gösterge 8400 ve üstüdür, en düşük ek gösterge ise 650 dir. Aradaki fark 13 kattır. Bu ek göstergeler kimlere, neye göre düzenlendiğini bilinmemektedir. Emekli maaşları özel hizmet tazminatına göre düzenleniyor. Ne anlama geldiği anlaşılmayan EK göstergeler şöyledir:

 • 8400 ve üstü Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 240 ile emekli maaş bağlanır.
 • 7600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 200 ile emekli maaş bağlanır.
 • 6400 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 180 ile emekli maaş bağlanır.
 • 4800 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 150 ile emekli maaş bağlanır. Bu ücretler BALLI börekli kurumlara ait ücrettir.

       Yukarı da tabloda gösterilen EK göstergelerden yararlanan kurumlar, BALLI börekli diye adlandırdığımız kurumlarda çalışanlar yararlanmakta olanlardır. İsimleri zikredilen kurumlar dışında kalan kurum çalışanları ise: 3600 Ek gösterge ile mühendise, 3000 ek gösterge ile öğretmenler işe başlarken verilir. Ancak öğretmenler emekli olunca özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaşı bağlanır. Yanı 2200 ek gösterge karşılığıdır. Bunların dışındaki kurumlarda çalışanlar ise 1. derece 4. kademeye ininceye kadar Ek gösterge alamazlar. Oda 650–800 arası Ek gösterge karşılığı olup çalıştıkça yükseltilir.

Bunu da şöyle şemalandırabiliriz:

3600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 130 ile emekli maaş bağlanır.

2200 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaş bağlanır.

2200’ün altında Ek göstergesi olan emeklilere ise özel hizmet tazminatının  % 40 ile emekli olurlar Bunlar “diğerleri“ ibaresiyle adlandırılırlar. Diğerleri diye açılan bölüm, yukarda zikredilen kurumların dışında kalan kurumlarda çalışan lise ve alt eğitimli kadrolarına verilenlerdir. Bu maaş sistemi Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ve buna benzer kurumlarda çalışanlara uygulanmakta olup, yanlış ve çok adaletsizdi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir