Yıllar öncesi Çalışma Bakanının kendi siyasi yandaş görüşünü taşıyan iki İşçi Derneği için bir genelge çıkarttı ve bu dernekler, üyelerinin aidatlarını maaşlardan kesebiliyorlar.

 SSK Bakanın bu istemine uyarak ,Türkiye İşçi Emeklileri Derneğine ve Tüm İşçi Emeklileri Derneğinin üyelerinin maaşlarında üyelik aidatlarının kesilmesi yönünde ilgili Bankalara yazı gönderdi.

 SSK kapandı.. Ama bu iki Dernek hala üye aidatlarını kaynaktan kesmeye devam ediyor..

 Emeklilere Sendika kurma hakkı verildi. Çeşitli Emekli Sendikaları kuruldu..  Sendika kuruldu ama ‘Topal Sendika’ şeklinde yürüyor.. Daha doğrusu, adı Sendika ama Dernek kadar yasal hakları yok .. Sendika mı, Dernek mi o’da belli değil.. Emeklilere verilen, İçi boş bir sözde sosyal hak…

 Yeni Emekliler Birliği Başkanı İsrafil Odabaş, geçen dönemlerde ki siyasi iktidarın ilgili Bakanlarını ve Siyasi parti yöneticilerini bu konuda sürekli uyardı ama sadece maaş promosyonu verilmesi konusunda bir kazanım elde edebildi.

 Tam Sendika hakları konusunda ve üyelerinin aidatlarının maaşlarından, yani kaynaktan kesilmesi konusunda bir hak verilmesinde ilgililer bir icraat sergilemedi. Yetkililerin hepsi, ‘Tamam’ dedi ama hala sonuç yok.

 Bunun üzerine Yeni Emekliler Birliği Genel Başkanı İsrafil Odabaş, geçmişte kendi sıkıntıları ile yakinen ilgilenen Kültür Bakanı Yalçın Topçu’yu yönetimi ile birlikte ziyaret ederek, yeni kurulacak iktidarı bu konuda uyarması ve kesin çözüm elde edilmesi yönünde destek istediler.

 Sendika genel Başkanı İsrafil Odabaş, Bakan Topçu’ya dertlerini şöyle anlattı;

 “SGK’na tabi olarak emekli olan üyelerden oluşan sendikamızın üye aidatlarının, kaynaktan kesimi yapılmamaktadır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı hiçbir şart aramadan 07.07.2005 Tarih ve 390 Sayılı Kararlarıyla Türkiye İşçi Emeklileri Derneğine ve Tüm İşçi Emeklileri Derneğinin üyelerinin yıllık üyelik aidatının emekli aylık gelirlerinden kesilmesini uygun görmüştür. Oysaki biz Dernek değil Sendikayız ve sendikalar kapsamında yorumlanmalıyız. Bu bağlamda;

 1-    Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi dikkate alınarak diğer dernekler gibi kaynaktan kesim yapılmasını acilen talep etmekteyiz.

 2-    Oysaki kaynaktan kesim yapıldığı takdirde “Sendikamızın” üye sayısının bir yıl içerisinde yüz binleri bulacağının bilinmesini istiyoruz

 3-    20.07.2007 Tarihinde Danıştay 10. Dairesi Esas: 2004/11046 ve 2007/4117 Sayılı Kararıyla “sendikalar önceden izin almaksızın kurulur hükmünü” getirmiştir.

 4-    Yine 12 Eylül 2010 anayasa referandumuyla “toplu sözleşme hükümleri emeklilere de yansıtılır” ibaresinin var olduğunun bilinmesi gerekir

 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2010/9354 Esas ve 2011/11833 Karar sayılı ilamı ile Avrupa Sosyal Şartı Yasasının 5. Ve 6. Maddelerinde “Herkesin” Sendika Kurma hakkının olduğunun ve yine uluslararası antlaşmalarla emeklilere de sendika kurma hakkı tanınması ile sendikamızın kurulduğunu,  kaldı ki, Anayasamızın 90. Maddesinde yer verilen hükme bağlı “iç hukuk kapsamı haline geldiği kabul edilen, uluslararası anlaşmalar” çerçevesinde sendikamızın hukuki varlığının olduğunun bilinmesi gerekir

  Bu nedenlerden dolayı SGK’dan (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) Emeklileri ve onların dul ve yetimler ibaresinin eklenerek TBMM’de yasal düzenlemene yapılmasını istiyoruz”

 Bakan Topçu ise, Emekli Sendikasının taleplerini haklı görerek, taleplerini kurulacak Hükümete ve AK Parti yöneticilerine ileteceği sözünü verdi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.