27/03/2023

Emekli Bir Sen  Yönetim kurulu Ak Parti Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet YİLMAZ, ile görüşerek  emeklilerin aile yardımı ödeneğinin ödenmesi için yazılı taleplerini ilettiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ilgi (a) yazısında emekli devlet memurlarının aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasın yasal düzenleme gerektirdiğini bildirmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın (b) yazısında “Bakanlığımızın  kamu personel yönetimine ilişkin görev ve yetkileri 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 1. Maddesi  hükmü çerçevesinde  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredilmiştir” denilmektedir.

 

657 sayılı Devlet memurları kanunu;

Madde 202  –  Evli  bulunan  Devlet  memurlarına  aile  yardımı ödeneği  verilir.

Madde 204  –  Memur, eş  için ödenen aile  yardımı ödeneğine  evlendiği  tarihi  takip eden  ay  başından itibaren  hak  kazanır.

 

Madde 205  –  Memur, eş  için ödenen aile  yardımı ödeneği  hakkını  eşinden  boşanma veya eşinin ölümü   hallerin vukuunu  takip eden ay  başından  itibaren  kaybeder. denilmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53. Maddesinde “Toplu sözleşme hakkının  kapsamı,  istisnaları,  toplu sözleşmeden  yararlanacaklar,  toplu  sözleşmenin  yapılma  şekli,  usulü  ve  yürürlüğü,  toplu  sözleşme hükümlerinin  emeklilere  yansıtılması,  Kamu  Görevlileri  Hakem  Kurulunun  teşkili,  çalışma  usul  ve esasları ile diğer hususlar  kanunla düzenlenir.”  denilmektedir.

Anayasanın 53. Maddesindeki “toplu  sözleşme hükümlerinin  emeklilere  yansıtılması… kanunla düzenlenir” ifadesine uygun yasal hüküm 657 sayılı Devlet memurları kanununu yukarda zikrettiğimiz maddesinde düzenlemiştir.

 

Kanun, Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceğini, eş için ödenen aile yardımı ödeneğini evlendiğinde hak edeceğini, eşin boşaması veya ölmesi hallerinde bu hakkı kaybedeceğini hüküm  altına almış olup yasa  memurun emekli olması halinde aile yardımı ödeneği hakkını kaybedeceği şeklinde bir hüküm yoktur.

 

Yukarda açıkladığımız yasalar uyarınca;

1-Gerek Anayasanın 53 maddesi, gerek 657 sayılı DMK.nunun anılan maddeleri uyarınca memur emeklilerine aile yardımı ödeneğinin ödenmemesi yasal olmayıp  ödenmesini istiyoruz.

2-Memur emeklilerine çalıştıkları aile yardımı ödeneğinin ödenmemeye devam edilmesi durumunda, geriye dönük ödenmeyen yıllara ait aile yardımı ödeneceğinin de hesaplanarak ödenmesi isteği ile konuyu yargıya taşıyacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Yukarıdaki konuları görüşmek üzere randevu istiyoruz.

Gereğine emirlerinizi arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir