PROJE SAHİBİ:  Emekliler Birliği Sendikası

           PROJE KONUSU: T.C. Sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli ihtiyaç sahibi emeklilerimizin yaşamlarının stres ve sıkıntıdan uzak ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlayacak konut üretimi.

            PROJENİN UYGULAMA ALANI: Emeklilerin yoğun yaşadığı Ankara ili (Pilot Uygulama Bölgesi) seçilmiştir. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun, Mersin, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere diğer iller başarı derecesine gör genişletilerek proje yaygınlaştırılacaktır.

            YARARLANILACAK KAYNAKLAR: Dünya Bankası, AB fonları, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesindeki hazine arazileri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, TOKİ, Sosyal Hizmet Birimleri, Belediyeler ile diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlar.

GEREKÇE: Bu gün ülkemizde 9 milyon 900 bin emekli yaşamaktadır. Emeklilerin büyük çoğunluğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır’da yaşamlarını sürdürmektedir. Yapılan araştırmalara göre emeklilerimizin büyük çoğunluğu Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet etmektedirler. Emeklilerimiz, Büyükşehirlerin getirmiş olduğu hareketli yoğun işler arasında sıkışıp kalmıştır. Bununla birlikte yaşam standartlarının yetersizliği, gürültülü şehir hayatıyla sağlıklarının her geçen gün bozulduğu müşahede edilmektedir. Bunun en bariz göstergesi hastane kayıtları ve kapılarındaki kuyruklarda bekleyen ak saçlı yığılmalardır.  Ayrıca gün boyu evde oturmaktan bunalan emeklilerimizin psikolojik hastalıkları artmakta, öteden beri gelen gelenekle ebeveynler ile birlikte yaşama zorunluluğu olan kalabalık ailelerde, aile içi huzursuzluk ve şiddetli geçimsizliklere yol açmaktadır. Bu olumsuzluklar boşanmalara ve ayrı yaşamalara sebebiyet vermektedir.

Dünyada ve Türkiye’de emeklilerin üretime katkıda bulunan, bu sayede yaşam standartlarını yükselten kesim olmak zorundadır. Her nedense toplumumuzca yanlış bir kanı olarak emekli olan bir kişinin hayatı bitmiş olarak görülmektedir. Aslında bu böyle değildir. Emeklilikteki üretim şekli ve performansın değişken olmalıdır. Koca bir yaşam süreci bilgi, birikim, tecrübeye bezenmiş daha rahat, daha verimli şekilde üreten ve veren olarak, ülkesine ve milletine yaşam sevincini devam ettireceklerdir. Biz de bu açıdan baktığımızda emekliler ordusuna nasıl katkı sağlarız düşüncesiyle, üretkenliğe yönlendirme konusunda araştırmalar yaptır/yaptırdık ayağı yere basan, ihtimali yüksek olan, yaşam sevincini  de beraberinde getiren ve verimli projeler olmalı; ki bu projeler ekonomik olmalı, herkesin yararına olmalı ve uğraşın neticesinde getirisi ve katma değeri olmalıdır.

PROJE UYGULAMA TERMİN PLANI: 2012 yılında MB Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ilk etapta Ankara ili çevresinde 10.000 konutluk bir uydu kent hedeflemekteyiz. İçerisinde tam teşekküllü hastane, Sosyal tesisler, Hobi bahçeleri, iş atölyeleri, park yeri, konferans salonu, sinema ve tiyatro salonu, lokal, ağaçlandırma vb. yapılabilecek arazi tahsisine, müteakiben mimari yerleşim projesinin yapılmasına, ilgili kurumlardan yapım ruhsatı alınmasına, alt yapısının yaptırılmasına, konut sahiplerinin belirlenerek TOKİ ile yapılacak ucuz konut yapım sözleşmesi yapılması ile son noktayı koymak.

Hobi Bahçelerinin kurulması için Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. Tam teşekküllü hastanenin kurulması için proje yarışması açılarak daha hızlı ve daha çok imkânlar verecek özel sektöre verilmesi sağlanacaktır. Süpermarket, lokanta ve spor alanları işletmeleri için de aynı yöntem uygulanacaktır. Bu uydu kenti kuracak firmalardan tüm sosyal tesisleri ve çalışma atölyelerini kurma mecburiyeti getirilecektir.

  EMEKLİ YAŞAM MERKEZLERİ:

          A Tipi Yaşam Merkezi: Bu merkezlerde en az her ilde emekli üye sayısı kadar konut iskân edilecektir. Her konut 70 m2 arasında olacaktır. Buda Ankara’da tahmini 10,000 konut demektir. Siz buna 10,000 ortaklı Emekli Yaşam Merkezi/Emekli Doğal Yaşam Merkezi veya Emekli Yaşam Doğal Köyü deyin, söz konusu bu köyün alt yapı hizmetleri eksiksiz götürülecektir. Tam teşekküllü Sağlık Merkezine bağlı ambulanslar olacaktır. Daha ziyade yaşlılık hastalıkları ile ilgili uzman doktorlar bulundurulacaktır. Daha ziyade fizik tedavi merkezi olacak, burada yaşlılarımızın şikâyetlerini giderecek tedaviler yapılacaktır. Bu yaşam merkezlerindeki konutlar emekliler isterlerse maliyet fiyatları üzerinden kendilerine devredilebilecektir. Ancak emeklilerimizin vefatında bu mesken Yaşam merkezine kalacak, bilahare başka bir emekliye makul bir fiyatla satılabilecektir. Böylece kendiliğinden bir ‘’Sosyal Dayanışma ortamı’’ oluşacaktır. Ayrıca bu yaşam merkezlerine bağlı ‘’Hobi Bahçeleri’’ ve ‘’Hobi İş Atölyeleri’’ bulunacaktır. Bu meskenler 35.000 TL civarında olacak, alt yapı ve diğer hizmetler yerel yönetimlerce karşılanacaktır.

       B Tipi Yaşam Merkezi: Burada tek kalan erkekler ile tek kalan bayanlar (dullar) ile yetim ve öksüz kalan çocuklara barındırılacaktır.

      C Tipi Yaşam Merkezi:  Burada zengin, fakir, yabancı ayırımı yapmaksızın tamamen bakıma muhtaç emeklilerimize hizmet verilecektir. Öncelikle bunun şartları oluşturulacaktır. Fakir olanları giderleri muhtelif fonlardan karşılanacaktır.

       E Tipi Yaşam Merkezi:  Her emeklimiz bulunduğu İlde, ilçede, köyde ve evinde kısaca nerede olursa olsun desteklenecektir. Seracılık, besicilik, sütçülük vb. konularda ürettiği ürünlerini değerlendirilecek, emekliye ekonomiye rantabl sağlanacaktır.

TERMAL/KUR MERKEZLERİ:

Türkiye’mizde adeta termal kaynak cennetidir. O kadarki ülkemizin dört bir yanında sıcak sular boşa akmaktadır. Bu kaynaklardan bugüne kadar, yaşlılıktan dolayı en çok ihtiyacı olan emekliler yeterince yararlanamamaktadır. Bu çok önemli ihtiyaç projelendirilerek emeklilerimizin hizmedine sunulmak amacımızdır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ:

Geriatri Meslek Yüksek Okulları açılacak. Bu okullarda sadece yaşlı bakım elemanları yetiştirilecektir. Bu okullara özel iş garantisi verilecektir. MEB. Lığına bağlı özel müfredat programları olacaktır. Üniversitelerde Geriatri kürsüleri kurulması için gayret sarf edilecek ve  bu kürsüler finansa edilecektir. Buralardan yetişecek usta ve uzman kadrolar dünya bilim ve teknolojisi ile entegreleri sağlanacaktır.

        AĞAÇ, FİDAN, MEYVE VE SEBZE ÇALIŞMALARIMIZ:

Amacımız emeklilerimizi bir kambur görüntüsünden süratle kurtaracak çalışmaları yaparak, onların öz güvenlerini kazanmalarını sağlamak olacaktır. Bu bağlamda öncelikle ekonomik değeri olan ağaççılık ve sebzecilik yapmaktır. Bunlar sırasıyla ceviz, elma, kaysı, şeftali, kavak ve buna benzer ile çabuk büyüyen fidanlı bahçeleri, çam fidanlı mini ormanlar ve fasulye, biber, domates ve buna benzer sebzelerle moderni seracılık şeklinde toparlanabilir.

İlk önce 1 milyon ceviz fidanı dikilecektir. Bunlar üç yıl içerisinde meyve veren bodur cinsten olacaktır. Tarım orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile yapılacak işbirliği ile bu konuda ileri gitmiş ABD, Polonya, Çin, Japonya ve diğer ülkeler araştırılarak karar verilecektir. Diktiğimiz ıslah edilmiş ceviz fidanları üç yılda meyve vermeye başlayacak, 7 yıl sonra bir ağaçtan en az 70 kg ceviz verecek aşamaya gelecektir. Böylece 1 milyon ceviz ağacından toplam 70 milyon kg ceviz elde edilebilecektir. Bunun parasal karşılığı kg 6 TL’den toplam 420 milyon TL ekonomiye artı gelir sağlayacaktır. Aynı zamanda emeklilerimiz bu yeşil yaprakların oluşturup saldığı oksijeni, ağır sanayide üretim yapan ve havayı kirleten şirketlerce Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi ağaç başına aylık 1 TL hesabiyle yılda 12 milyon TL hava parası ödemek mecburiyeti hâsıl olacaktır. Emeklilerimiz ayrıca buradan elde edilecek gelirlerle yeni yatırımlara yönlendirilecektir. Gerekli olan arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralanacak veya hibe olarak alınacaktır. Başlangıç sermayesi ve yatırım sermayesi ise yerli ve global (küresel) fonlardan sağlanacaktır.

Benzer fakat daha küçük ölçekte olacak çalışmalar tüm ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Bunun için gerekli finansal destek, eğitim desteği ve diğer destekler verilecektir.

Türkiye’nin her tarafında mini ormanlar kurulacak, bu ormanlar bir emeklimizin zimmetine verilecek ve buradaki fidanlar ağır sanayi işi yapan kurum ve kuruluşlara (şirketlere) kiralanacaktır. Böylece oksijenimiz çoğalacak, yağmur daha çok yağarak verimi artırıp bereketi beraberinde getirecektir. Aynı zamanda temiz hava soluyan emeklilerimiz sağlıklı ve daha uzun yaşayacaklardır.

Besi çiftlikleri teşvik edilecek, emeklilerimiz ‘’Yarın emekli olursam ne yaparım’’ kaygısından kurtulacak, yaşadığı sürece üretecek, yorulduğunda ve çalışamaz durumunda kendisine C Tipi Yaşam Merkezinde itina ile bakılacaktır. Sonuç olarak emeklilerimiz emekliliğin ölümü beklemek olmadığını anlayacak, oluşan sinerji ile yüksek standartlarda bir yaşam sürdürülecektir.

Fide ve Fidan yetiştirme Seraları:  Ekonomik değeri yüksek olan domates, biber, brokoli, bürüksel lahanası vb. sebzelerin fideleri kurulacak   ’’Ana Sera’’ da yetiştirilerek mevsiminde tali seralara dağıtılacaktır. Bir tali seradan yılda 3 kez mahsul alınabilecektir. Bu konu ile ilgili daha verimli ve daha ekonomik modellerin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapılacaktır.

ARICILIK: Emeklilerimizin yapacağı işlerden biride arıcılıktır. Ülkemizin her yerinde yapılabilen ve katkısız üretim yapıp halkın hizmetine sürülecektir.

HAC VE ÜMRE TURLARI: Projelerimize, Hac ve Umre seferleri de eklenmiştir. Hac ve Umre   yapmak isteyen emeklilerimize indirim ve kolaylık sağlanacak, tarihi ve turistik alanları ziyaret etmek isteyen emeklilerimize hem konaklayacağı alanlar ve turlar başlatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.