Sayın Başkan, Ankara 7. İdare Mahkemesi, YENİ EMEKLİ BİR- SEN’in
sendika olduğuna hükmetmiştir. Danıştay 10.ncu Dairesi yerel mahkemenin kararını
oy birliğiyle onaylayarak Emeklilerin Sendikalaşmasını yasallaştırmıştır.
Ankara Valiliği de, Yargı kararını takiben Yeni Emekli Bir-Sen Sendikasının
tüzel kişiliğini tanımış ve “06SND426” kodu ile faaliyetimize izin vermiştir. Buna
rağmen Ankara Valiliği Ankara 9. İş Mahkemesine yeniden dava açarak yüksek
Mahkeme kararını yok sayarak, alakası olmadığı halde biz Yeni Emekli Bir-Sen
Sendikasını yok hükmünde karar vermiştir. Ankara 9. İş Mahkemesinin alanı olmadığı
ve Muhkemi Karzı (yanı İdari Yargı Kararı varken, Yüksek Mahkeme bu kararı
onaylamış ise İş Mahkemesini bu davayı açma hakkı yokken) Hukuksuz bir dava
açarak biz Yeni Emekli Bir-Seni yok hükmünde görmesini kınıyorum.
Biz bu haklı davamızı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin
26.03.2019 tarihli 2019/481 Esas ve 2019/421 sayılı kararı ile ikinci defa, Yeni
Emekliler Birliği Sendikasını (Yeni Emekli Bir-Sen) lehine karar verilmiştir. Mahkeme
almış olduğu kararda “emeklilerin sendika kurma hakkının bulunduğu” ve Yeni Emekli
Bir-Sen Sendikasının Tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen “kurum ve kuruluşlardan
emekli olanlar, dul ve yetimler ile 65 yaş maaşı alanların üye olabileceği” kabul
edilmiştir.
Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumu, üyelerimizin yazılı taleplerine rağmen
aidatlarını aylıklarından kesinti yapmadılar ve yaptığımız müracaatlarımızı da
reddettiler. Yetkililerle yüz yüze görüşmelerimizde, emeklilerin örgütlenmesini önünde
birde Türkiye İşçi Derneği Başkanı ve Sosyal Güvenlik Başkanlar Kurulu üyesi Kazim
Ergün engeli varmış. Aidatımızın kesilmemesine gerekçe olarak CHP’li Çalışma
Bakanı Mehmet MOĞULTAY’ın (SSK) 1995 yılında almış olduğu kararı, 2005 yılında
Sosyal Güvenlik Kurumuna aynen geçirilmiş ve Mehmet Moğultay’ın ve Kazim
Ergün’ün gönüleri kalmasın diye. Onların kurmuş olduğu emekli derneğinin yerine
kimseler gelmesin. Kazım ERGÜN’ünün ne çalıştığı kuruma nede bu ülkeye ve nede
emeklilere faydalı bir iş yaptığı görülmüş değildir.
Adı Türkiye Emekliler Derneği Başkanı olan bu derneğin Başkanı Kazım
ERGÜN, SSK’u döneminde Emekliler Derneğinin başkanı olarak Mehmet
MOĞULTAY tarafından SSK emeklilerini temsilcisi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu
Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 2005 yılında SSK’nın Sosyal Güvenlik
Kurumuna dahil edilmesi üzerine aynı kişi bu defada tüm emeklileri temsilen Sosyal
Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiş ve halen bu göreve devam
etmekte olup, yetkililer sendikamız üye aidatının kaynaktan kesilmesi için yönetim
Kurulundan karar çıkaramıyoruz diyorlar. SGK Başkanı bunu Kazım ERGÜN
engelliyor demektedirler.