MESK 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun 08/11/2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile ” Eti Mahallesi, Toros Sokak, No:5/3, Sıhhiye-Çankaya/ANKARA” adresindeki  Konfederasyon Genel Merkez binasındaki toplantı salonunda 14.01.2023 tarihinde saat:10.00-15.00 arasında aşağıdaki gündemle yapılması, yeterli çoğunluk toplanamazsa ikinci toplantının 21.01.2023 tarihinde aynı adreste aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.ilanen duyurulur.

GÜNDEM:

1-Yoklama,açılış, divan teşekkülü,, istiklal Marşının okunuşu.

Takdim ve protokol konuşmaları.

3- Faaliyet Raporunun okunması, oylanması.

4- denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması ve ibrası.

5-Gelecek  dönem bütçesinin okunması, müzakeresi, ve oylanması,

6- Yönetim kuruluna verilen yetkilerin okunup oylanması.

7-Zorunlu Organların seçimi

a) Yönetim Kurulu asil yedek üyelerin seçimi,

b)Denetim Kurulu asil yedek üyelerin seçimi,

c) Disiplin Kurulu asil yedek üyelerin seçimi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.