MESK Konfederasyonu Genel Başkanı Muzaffer KALA, , Emeklilerimiz Üçretsiz Seyahat Hakkını Türkiye’nin Her Yerinde Kullanamaktadır, dedi.

MESK-Memur ve Emekli sendikaları Konfederasyonu Muzaffer KALA,yaptığı basın açıklamasında;

“65 yaş ve üstü emeklilerimize ve vatandaşlarımıza 4736 sayılı kanun ile tanınan ücretsiz veya indirimli seyahat hakkını ikamet ettiği ilin dışında, diğer illerde kullanamamaktaır.

İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, 65 yaş ve üstü emeklilerimiz ve vatandaşlarımız ikamet ettiği ilin dışında ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi(Nüfus Cüzdanı)nı kabul etmemesi, ikamet ettiği şehrin belediyesinden almış olduğu üçretsiz seyahat kartını bu bizim belediyenin kartı değil, başka belediyenin kartı bizde geçersizdir bahaneleri kullandırılmamas yasal değildir.

Burdan 65 yaş ve üstü yaştaki emeklilerimize ve vaataandaşlarımıza çağrı yapıyorum,sizlere üçretsiz seyahat hakkınızı kullandırmayanları şikayet ediniz. Kanun ve yönetmelik şikayet makamını ve cezasını belirlemiştir. Plakalarını, sefer saatini vs. tespit edip belgelendirerek o ilin valiliklerine şikayet ediniz. Valilik 50 bilet parası ceza vermek zorundadır.

Kanun ve yönetmeliğin açık hükümlerine rağmen özelliklede belediyelerin yetki verdiği özel (halk) toplu ulaşım araçları nüfus cüzdanını kabul etmemekteler, belediyelerin vermiş olduğu üçretsiz seyahat kartını diğer belediye toplu ulaşım şoförleri kabul etmemektedir. İlgili bakanlıkların 4736 saılı kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda daha duyarlı davranılması için uyarılmalarını istiyoruz.

65 Yaş ve Üstü Yaştaki Emeklilerimizin ve Vatandaaşalarımızın Saahip Olduğu Haklar Nelerdir? Tek tek sayıyorum.

1-65 yaş ve üstü yaştaki emeklilerimiz ve  vatandaşlarımız demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için nüfus cüzdanı ibraz etmek yeterlidir. 2- 65 yaş üstü vatandaşlar demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak faydalanır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için nüfus cüzdanı ibraz etmek yeterlidir.

3- Yüksek Hızlı Trenlerle (YHT) ana hat trenlerinde seyahat eden 60 yaş ve üzeri yolcular için %20, 65 yaş ve üzeri yolcular için ise %50 indirim uygulanmaktadır.

4- Kent içi yolcu taşımacılığı işletmeciliği yapılan Başkentray (Ankara) ve Marmaray (İstanbul) banliyö hatlarında 65 yaş üzeri yolcular ücretsiz seyahat etmektedir.

5-Banliyö trenlerinde kapılara yakın koltuklar yaşlı, engelli ve hamile yolcuların öncelikli kullanımına sunulmakta olup, araç içlerine buna yönelik uyarı levhaları konulmuştur.

6- Ankara, Konya, Eskişehir, Pendik Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında yürümekte zorluk çeken yaşlı ve engelli yolculara gerekli destek ve taşıyıcı personel tarafından yardım hizmeti verilmektedir.

Daha sonra Genel Başkan Muzaffer KALA,4736 sayılı kanun ve bu kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliğin 65 yaş ve üstü yaştaki emeklilerin üçretsiz sayhat hahhını içeren maddeleri açıkladı.

08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı kanunun1. Maddesinin;

  1. Prağrafında;

” Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanırlar.denilmektedir.

Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.” Denilmektedir.

6.prağrafında”

İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.  “denilmektdir.denilmektedir.

7.prağrafta;

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Denilmektedir.

8.maddesinde:

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır.denilmektedir.

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenen “ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ”n

  1. Maddesinde: (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.

 6.maddesinin (c) fıkrasında; Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için, 5 inci madde kapsamındakiler için ,kullanılır. Denilmektdeir.

Sevgili 65 yaş ve üstü yaştaki emeklilerimize ve vatandaşlarımıza  burdan tekraren çağrıda bulunuyorum. Ülkenin her yerinde ve her köşesinde üçretsiz seyahat hakkınızı kullandırmayanları Valiliklere şikayet ediniz.Üçretsiz seyahat hakkınızı kullaanddırmayanların Plakalarını, sefer saatini vs. tespit edip belgelendirerek o ilin valiliklerine şikayet ediniz. Valilik 50 bilet parası ceza vermek zorundadır.

Çvere, Şhircilik ve İklim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığına da burdan çağrıda bulunuyorum,  65 yaş ve üstü yaştaki emeklilerimizin ve vatandaşlarımızın 81 iliıimizde ve ilçelerimizde üçretsiz seyahat hakkını kullanabilmelerinin sağlanması için ilgililerinuyarılmasını istiyoruz. EMEKLİLERİMİZİN VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARININ TAKİPCİSİ OLACAĞIZ,dedi.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.